Fitting Scrum to project organizations

Isn’t Scrum a project management method?

wood-toyNo it’s not. It’s a product development method (or framework). The good thing is that projects always have a product development part, so Scrum can be embedded in your project. But beware of the  ‘Scrum organizational model’ which is geared mostly to product development companies. If your organization chooses to have projects for all new development, you’ll need to embed Scrum in a project management model.

Continue reading “Fitting Scrum to project organizations”

Advertisements
Fitting Scrum to project organizations

Dalende trend in ICT detachering

Uit meerdere nieuwsberichten blijkt dat de markt voor ICT detachering een neerwaartse beweging maakt. De politie wil na een periode van exhorbitante uitgaven aan inhuur de detachering beperken. Binnen de overheid wordt gewaarschuwd voor ongebreidelde inhuur van externen en men maant om beperking. Ook bij commerciële bedrijven wordt forst gesneden in externe krachten. Van de externen die wel worden ingehuurd wordt lager tarief gevraagd en dan gaat het niet altijd om een paar procent, maar soms om halvering of zelfs tot een nul tarief. Voor een senior ontwikkelaar worden regelmatig maximumtarieven gesteld van 40 of 50 euro per uur. Een jaar geleden was dat rond de 80 tot 90 euro.

Het indammen van inhuur en drastisch verlagen van tarieven heeft gevolgen. De markt zal zich aanpassen aan deze verandering in de vraag. Een kort overzicht van wat dit op korte termijn kan betekenen, ervan uitgaande dat er geen structurele verandering komt in de vraag:

Continue reading “Dalende trend in ICT detachering”

Dalende trend in ICT detachering